Verpleegkundige

Met heel veel plezier werken wij als kinder-intensive-care (IC)-verpleegkundigen. De kinderhartchirurgie is een heel mooi en complex specialisme, waarbij kennis en expertise van de verschillende hartafwijkingen noodzakelijk is.

Informatie vertalen naar goede zorg

Vanaf de geboorte tot na de operatie speelt de kinder-IC-verpleegkundige een belangrijke rol in deze complexe zorg. Aspecten van de verpleegkundige zorg zijn onder andere: beademing, bloeddrukregulatie, neurologische metingen, bloedafnames, dialyse en de hart-longmachine (ECMO). Het interpreteren van al deze informatie, het leggen van verbanden en het vertalen hiervan naar de zorg aan bed zijn de belangrijkste taken van een kinder-IC-verpleegkundige. Behalve het observeren en interpreteren van vitale functies, is ouderbegeleiding door een kinder-IC-verpleegkundige van groot belang. Door te centraliseren zien we vaker zeldzame hartafwijkingen, waardoor de expertise wordt vergroot. En dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg.

Multidisciplinaire zorg in het kinderziekenhuis

Multidisciplinaire samenwerkingen zijn van groot belang voor onze hartenkinderen. Een kind dat geboren wordt met een vernauwing van de aorta heeft een grote kans op het ontwikkelen van darmproblemen door verminderde doorbloeding van de darmen. Een operatie door de chirurg kan dan noodzakelijk zijn. Bij een kind met het syndroom van Down is de kans op een hartafwijking of/en het krijgen van leukemie groter dan bij een kind zonder het syndroom van Down. Hiervoor wordt het kind ook behandeld door verschillende medische specialisten, zoals de kindercardioloog, kinderhartchirurg en de kinderoncoloog. In beide gevallen is het in het belang van het kind en de ouders dat de behandelingen van de verschillende aandoeningen in één en hetzelfde centrum plaatsvinden. Tevens spelen paramedische kinderspecialisten (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist) met kennis van hartenkinderen een grote rol in de multidisciplinaire keten rondom het kind. Als IC-verpleegkundige heb je een verbindende functie tussen al deze specialismen en begeleid je de ouders in het proces tijdens de opname. Als de kinderen de IC en later het ziekenhuis hebben verlaten is er een nazorgpoli met levensloopzorg die wordt ondersteund door de gehele keten.

Het belang van ouder en kind voorop

Hoe mooi is het voor het kind en de ouders als alles onder één dak behandeld kan worden? Wij als kinder-IC-verpleegkundigen stellen het belang van de beste zorg voor ouder en patiënt voorop en wij hopen hierin onderdeel te mogen zijn van een landelijke samenwerking met onze collega’s uit de andere centra.

Tessa & Natalya, kinder-intensive-care-verpleegkundigen

Verpleegkundige

Verpleegkundige