Kinderinterventie cardioloog

Ik ben kindercardioloog en doorgespecialiseerd als interventiecardioloog. Ik vind dat ik het mooiste vak ter wereld heb en ik voel me een bevoorrecht mens. Met mijn werk help ik kinderen met een hartafwijking om een zo normaal mogelijk leven te lijden. Naast interventiekindercardioloog ben ik ook algemeen kindercardioloog

Hartkatheterisaties

Hartkatheterisaties vallen grofweg op te delen in diagnostiek en interventies. Via een bloedvat (vaak in de lies) ga ik met speciale slangetjes (katheters) naar het hart en de grote vaten en daar kan ik de druk meten en opnames van het hart en de vaten maken met behulp van röntgencontrast. Hiermee kan heel bijzondere informatie worden verkregen, die met een echo of een scan niet te verkrijgen is. Mijn onderzoek kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld voorafgaand aan een complexe hartoperatie. Behalve diagnostiek kunnen patiënten ook worden behandeld met een katheterisatie. Operaties en katheterisaties noemen we interventies. Er zijn veel verschillende soorten interventies. Ik kan bijvoorbeeld gaten in het hart sluiten, of juist maken. Of vernauwde kleppen of bloedvaten vergroten, een nieuwe klep plaatsen of een bloedvat openen.

Wat je allemaal moet weten en kunnen

We behandelen prematuur geboren baby’s met een gewicht van minder dan een kilo tot tieners met volwassen afmetingen. Ik moet specifieke kennis hebben van aangeboren hartafwijkingen, kennis van techniek en kennis van de enorme hoeveelheid aan materialen. Iedere katheter heeft een andere bocht, een andere lengte en een andere zachtheid. Iedere draad gedraagt zich anders. Er zijn allerlei maten en typen ballonen. Stents in alle soorten en maten met verschillende eigenschappen. Een gespecialiseerde kinderhartkatheterisatiekamer heeft kasten en kasten vol materiaal. En de ontwikkelingen gaan snel. Nieuwe toepassingen, zoals speciale plugjes voor hele kleine baby’s of grote kleppen voor grote slagaders, volgen elkaar in rap tempo op.

De kinderinterventiecardioloog in Nederland

We zijn met twaalf ervaren kinderinterventiecardiologen en drie jonge collega’s, waarvan ik er een ben. Het vak leer je door samen met een ervaren collega de procedures te doen. Er is geen officieel examen. Wel is er een richtlijn van onze Europese vakvereniging. Voor het bereiken van een expertniveau wordt aanbevolen om een jaar in een centrum te werken waar veel interventies worden gedaan (hoog-volume). In de huidige situatie moet je daarvoor naar het buitenland. De Nederlandse interventiecardiologen werken op vijf locaties en doen daar ook 24/7 dienst. Voor veel procedures zijn twee interventiecardiologen nodig. Dat betekent dat ik altijd beschikbaar ben, ook wanneer ik geen dienst heb.

Teamwork

Zoals ik al zei: ik heb een prachtig vak. Kinderen komen uit heel Nederland om gekatheteriseerd te worden in mijn ziekenhuis. Het is een voorrecht dat mijn werk deze kinderen een beter leven kan geven. Uiteraard is mijn werk een onderdeel van een team. Er is een heel team van onder andere kindercardiologen (op meerdere locaties), betrokken kinderartsen, de kinder-intensive care arts, de kinderhartchirurg. Achter de complexe zorg voor kinderen met een hartafwijkingen staat een hoog specialistisch team. Ik ben vereerd dat ik daar deel van mag uit maken.

Gert van den Berg, kinderinterventiecardioloog

Kinderinterventie cardioloog

Kinderinterventie cardioloog