Fysiotherapeut

Al meer dan 10 jaar ben ik, met veel plezier, betrokken bij de follow-up poli. Op deze poli volgen en begeleiden we met een multidisciplinair team de ontwikkeling en het fysiek functioneren van kinderen met een aangeboren hartafwijking vanaf hun geboorte tot in de volwassenheid. Onze wens is dat kinderen met een aangeboren hartafwijking zo weinig mogelijk ontwikkelingsproblemen ervaren die hen beperken in hun dagelijks leven. Daarom is het essentieel om naast het verbeteren van de overlevingskansen, te investeren in kwaliteit van leven en zo de complete zorg te bieden die deze kinderen nodig hebben: levensloopzorg.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Sommige kinderen ondervinden op de lange termijn beperkingen in hun dagelijks leven als gevolg van een hartafwijking. Deze kinderen zien wij terug op de speciaal daarvoor ingerichte ontwikkelingsfollow-up poli. Hier werken verschillende specialisten samen, zoals neonatologen, kindercardiologen, psychologen, kinderfysiotherapeuten en inspanningsfysiologen. Ook werken we  nauw samen met de afdeling logopedie, diëtetiek en het onderwijs.

We volgen de ontwikkeling van pasgeborenen met een ernstig aangeboren hartafwijking vanaf hun geboorte tot hun achttiende levensjaar. Ons doel is om problemen in de ontwikkeling vroegtijdig te herkennen en de nodige ondersteuning te bieden, zodat ook hartekinderen kunnen meedoen met leeftijdsgenoten; in de speeltuin, op school en op het sportveld. Ouders en kinderen krijgen tijdens deze polibezoeken bij de leeftijd passend persoonlijk advies hoe ze bijvoorbeeld de taal, cognitie, de motoriek of de fysieke fitheid kunnen stimuleren.

Het lokaal organiseren van zorg

Als er extra begeleiding gewenst is organiseren we dit, om onnodige ziekenhuisbezoeken en reistijd te beperken, in de leefomgeving van de patiënt. De onderzoeksbevindingen delen we dan ook met de fysiotherapeut, psycholoog of logopedist en we brengen een behandeladvies uit. Als we de patiënt weer terug zien op de follow-up poli vindt er opnieuw intercollegiaal advies plaats en ontvangen wij een verslag met de voortgang, bevindingen en eventuele vragen van onze collega’s in de eerste lijn. Zo houden we de lijnen kort.

Hartekinderen en hun ouders

Ouders geven zelf vaak aan het prettig te vinden dat behalve de intensieve begeleiding in hun leefomgeving er ook meer gespecialiseerde en ervaren zorgverleners vanuit het ziekenhuis af en toe meekijken. Ouders zijn bereid om speciaal voor deze follow-up naar het ziekenhuis te komen. Zo zien wij kinderen uit het hele land, van Den Helder tot Maastricht. Behalve de aandacht voor de ontwikkeling van het kind is er ook ruimte voor vragen, zorgen en het welzijn van ouders. Ook voor hen is psychosociale hulp beschikbaar. De follow-up werkt voor veel ouders ook geruststellend; ze geven aan veel opluchting te ervaren als ook door gespecialiseerde zorgverleners wordt bevestigd dat hun kind net zo functioneert als leeftijdsgenoten. Het draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen in zichzelf en hun kind en helpt hen om de heftige gebeurtenissen rondom de diagnose, opnames en operaties een plekje op de achtergrond te geven.

Mijn wens is dat deze zorg beschikbaar is voor alle kinderen met een aangeboren hartafwijking!

Maaike Sprong, kinderfysiotherapeut

Fysiotherapeut

Fysiotherapeut