Kinderarts en cardex

Met heel veel plezier werk ik als cardex in een perifeer ziekenhuis. Een cardex is een kinderarts met als aandachtsgebied kindercardiologie. Wij cardexen functioneren als verbinding naar de kinderhartcentra in de academische ziekenhuizen. Kinderen die mogelijk een hartafwijking hebben, worden via de huisarts en jeugdarts doorverwezen naar de kinderarts en naar ons. Wij onderzoeken de kinderen en maken een echo van het hart. Indien er sprake lijkt te zijn van een ernstige hartafwijking, verwijzen wij het kind door naar een kinderhartcentrum voor verder onderzoek en eventueel voor een operatie.

Samenwerken

In mijn situatie werk ik samen met 2 verschillende kinderhartcentra. Het staat niet bij voorbaat vast welk kind naar welk kinderhartcentrum wordt doorverwezen. Dit vindt in goed overleg plaats. We zorgen er samen voor dat de ingrepen die echt in een academisch kinderhartcentrum moeten plaatsvinden daar ook plaatsvinden, en dat het kind en de ouders verder zoveel mogelijk dichtbij huis gezien kunnen worden. Het gezamenlijke spreekuur met de kindercardioloog in een kinderhartcentrum draagt bij aan de goede zorg die we zo samen aan hartekinderen kunnen leveren.

Zorg en zorgen…

De zorgen voor de kinderen met een aangeboren hartafwijking strekt zich uit tot in alle ziekenhuizen in Nederland en onder vele kinderartsen. We willen allemaal de beste zorg voor onze patiënten. Ook als daar centralisatie voor nodig is. Als cardexen maken wij geen deel uit van het primaire proces van de centralisatie, omdat wij geen deel uitmaken van de kinderhartcentra. Maar we merken wel dat het proces van centralisatie veel spanningen veroorzaakt. Er ontstaan zorgen over de zorg. Ik hoop dat we op een professionele en patiëntgerichte manier dit proces nu in een stroomversnelling kunnen brengen en tot oplossingen kunnen komen. Laten we weer doen wat ons allemaal zo aan het hart ligt: de zorg aan kinderen met een hartafwijking centraal zetten.

Jildau Mensink

Cardex kinderarts

Kinderarts en cardex